Ceník služeb

 

        Základní služby

Půjčování knih a časopisů     zdarma
Přístup na Internet zdarma
Registrační poplatek děti do 18 let 20,- Kč
Registrační poplatek dospělí 30,- Kč

 

 

 

 

        Poplatky z prodlení - upomínky

1. upomínka 10,- Kč
2. upomínka                                           20,- Kč
3. upomínka 30,-Kč
Upomínací dopis 50,- Kč

 

 

 

  

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.

Ztráta knihy nebo časopisu -  náhrada podle ceny na trhu v době ztráty!