Všeználek - starší děti

Nové časy kroužku : Děti mají možnost navštěvovat kroužek Všeználek buď v úterý od 14.30 - 16:00 hodin nebo ve čtvrtek od 15.30 - 16.00 hodin. 
Ukázky prací a aktivit z kroužku z minulých i dnešních let :-)
Indiánská noc 16.6.2017 
 
V pátek 16.6. proběhla ve spolkovém domě se starším Všeználkem Indiánská noc. Akci jsme odstartovali bojovkou, kdy jsme v lese plnili úkoly a hledali poklad. Ten jsme úspěšně našli a o kořist se spravedlivě podělili. Následovalo opékání špekáčku v netradičním stylu - oheň v kolečku. Po vydatné večeři jsme se přesunuli do budovy knihovny, kde jsme se naučili pravou indiánskou ukolébavku. Poté jsme si každý napsal své přání na balón štěstí, který jsme následně za tmy vypustili. Večer jsme završili pohádkou na dobré spaní. Akce se vydařila. Všem účastníkům děkuji a těším se na další akce následující rok.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka prací z kroužku:

 
Ukázka prací :