klubovna "Junák", také známá jako "Kozlárna"

 

Spolkový dům Obecnice" jehož součástí je i knihovna.